Hürriyet Gazetesinde İstanbul Baskısında yayınlanan 3 sütun 10 santim ölçülerinde Vefat ilanı örneğidir.

E.Mübeccel Çobanoğlu vefat ilanı

E.Mübeccel Çobanoğlu vefat ilanı